Türkiye’deki işletmelerde emeğin aldığı pay geriliyor

Türkiye İstatistik Kurumu bugün 2021 yılına ilişkin Küçük ve Orta Büyüklükteki Teşebbüs İstatistikleri’ni yayınladı. İstatistikler KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelerde emeğin toplam gelirden aldığı hissenin sert düştüğünü gösterdi.

Türkiye’deki işletmelerin ürettikleri katma bedeldeki artışla emek gelirindeki ilerleme aralığında büyük uçurum gerçekleştiği görüldü. Bilhassa 2020’den 2021’e giden süreçte emek hissesi yüzde 44,2’den ve yüzde 37,6’ya geriledi.

EMEĞİN HİSSESİ GERİLİYOR

KOBİ teşebbüsleri için 2009 yılında çalışan başına ortalama katma bedel 15 bin TL iken, 2021 yılında bu kıymet 78 bin TL oldu.

Ancak işçi maliyetinin katma kıymete oranının 2016’dan bu yana düşüş eğiliminde olduğu görüldü. Bu da emeğin üretim gelirinden aldığı hissenin geçen yıllar içinde çok sert gerilediği görüldü.

2009 yılında yüzde 48,63 olarak gerçekleşen işçi maliyetinin katma bedele oranı 2016’ya kadar yükselirken bu yılda yüzde 55’e ulaştı. Sonrasında ise bu oran yıldan yıla geriledi. 2020’de yüzde 44,2 olarak gerçekleşen oran 2021’de yüzde 37,6’ya düştü.

EN YÜKSEK KATMA BEDEL ORTA ÖLÇEKLİ GİRİŞİMLERDE

KOBİ kümeleri içerisinde 2009 ve 2021 yılları için en yüksek çalışan başına katma bedel sırasıyla 29 bin TL ve 173 bin TL ile orta ölçekli teşebbüslerde gerçekleşirken, birebir yıllar için bu kıymetler küçük ölçekli teşebbüsler için sırasıyla 19 bin TL ve 86 bin TL, mikro ölçekli teşebbüsler için ise 8 bin TL ve 28 bin TL olarak gerçekleşti.

KOBİ’lerde çalışan başına işçi maliyeti 2021 yılında 40 bin TL olarak gerçekleşti. 2009 yılında KOBİ teşebbüsleri için çalışan başına ortalama işçi maliyeti 8 bin TL iken, 2021 yılında bu paha 40 bin TL oldu.

KOBİ kümeleri içerisinde 2009 ve 2021 yılları için en yüksek çalışan başına işçi maliyeti sırasıyla 15 bin TL ve 68 bin TL ile orta ölçekli teşebbüslerde gerçekleşirken, tıpkı yıllar için bu kıymetler küçük ölçekli teşebbüsler için sırasıyla 11 bin TL ve 49 bin TL, mikro ölçekli teşebbüsler için ise 4 bin TL ve 21 bin TL olarak gerçekleşti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir